Pedagogisk psykologi
Bevaka denna bok

Pedagogisk psykologi

Av: Anita Woolfolk Hoy, Martin Karlberg

ISBN: 9780273761860

Pedagogisk psykologi handlar om barns och ungdomars utveckling, lärande och motivation,men även social och kulturell påverkan på lärande, lärare och deras undervisning samt bedömning.

\\nPedagogisk psykologi är den perfekta introduktionen i ämnet. Den är användbar för alla somutbildar sig till lärare, om det så är inom förskola, grundskola, gymnasium eller universitet.Boken har en teoretisk utgångspunkt, men också en tydlig praktisk inriktning, och ger läsarenen grundläggande insikt i ämnet under lärarutbildningen.

\\nBoken innehåller avsnitt om lärande och undervisning idag. Den behandlar olikaforskningsmetoder och forskningstraditioner, elevernas fysiska, sociala och moraliskautveckling samt teorier och forskning om kultur, mångfald och genus. Vidare presenteraskognitiva, behavioristiska, konstruktivistiska och socialkognitiva perspektiv på lärandeoch motivation.

\\nLäsaren får en grundlig introduktion till framstående teoretiker som Albert Bandura,Urie Bronfenbrenner, Erik H. Erikson, Sigmund Freud, Jean Piaget, Burrhus Frederic Skinneroch Lev Vygotskij. Boken avslutas med ett kapitel om bedömning.

\\nLäsaren får, baserat på de teorier och de forskningsresultat som presenteras i boken, hundratalskonkreta råd om hur man kan arbeta för att skapa motivation i klassrummet, hanteradisciplinproblem, undervisa elever med kognitiv funktionsnedsättning, hjälpa elever att förståoch minnas, organisera lärandet, uppmuntra kreativitet, främja elevernas självständighet ochmycket mer.

\\nPedagogisk psykologi är en utmärkt följeslagare genom hela studietiden!

\\nAnita Woolfolk är professor i pedagogisk psykologi vid Ohio State Universityoch Martin Karlberg är lektor i didaktik vid Uppsala universitet.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ny 1268kr

Köp ny på BookOutlet.se

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Köp Pedagogisk psykologi Begagnad

Denna bok finns inte att köpa begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.