Mahlzeit 2 Elevbok
Bevaka denna bok

Mahlzeit 2 Elevbok

Av: Karlsson, Kicki

ISBN: 9127634647

NYHET! \nMahlzeit är ett nytt och annorlunda basläromedel som tar fasta på de nya rönen i språkundervisningen. Mahlzeit uppmuntrar eleverna att använda språket direkt och att reflektera kring hur de lär sig. I elevboken och temahäftena finns ett stort antal texter och övningar att välja bland, vilket gör materialet mycket flexibelt. Med hjälp av planeringsbladet kan elever och lärare tillsammans lägga upp arbetet med varje sektion. Elevboken\nAllt-i-ett-böckerna består av större sektioner med ett flertal texter och övningar. Mahlzeit 1, som kan användas som nybörjarmaterial både i år 6 och i år 7, innehåller sex sektioner där de två första är anpassade för nybörjarna. Har eleverna använt en annan bok i år 6 går det ändå utmärkt att börja med Mahlzeit 1 och hoppa in på den sektion som passar dem nivåmässigt. Mahlzeit 2 innehåller fyra sektioner med texter och övningar på följande teman: So leben wir, Jung sein, Interessen och Wer ist wer? Den är främst avsedd för elever i år 8. Alla gloslistor finns i direkt anslutning till respektive text, vilket betyder att eleverna snabbt kan läsa av vad ett ord eller en fras betyder. För att eleverna även ska kunna förstå komplicerade grammatiska strukturer visas ord och fraser även i sin böjda form. Övningarna har tydliga symboler som visar vilken färdighet som övas, dvs om övningen är en tal-, skriv-, hör- eller ordövning. I Mahlzeit 2 finns ytterligare två övningstyper: läsförståelse- respektive fördjupningsuppgifter. Flera av övningarna tränar mer än en färdighet. Alla uppgifter är också indelade efter svårighetsgrad. Sist i elevboken finns en uppslagsdel, Schatzkammer, med bl a en frasbank, en minigrammatik och en utförlig alfabetisk ordlista, från tyska till svenska. Lärarhandledningen\nLärarhandledningen ger konkreta förslag på arbetsgång. Den innehåller också många roliga arbetsblad med övningar och spel som kan kopieras till eleverna. Materialet tar även upp portfoliotanken, olika redovisningssätt inklusive prov, och hur man bedömer elevernas arbete. I lärarhandledningen finns dessutom kopieringsunderlag som på ett lättfattligt sätt presenterar och låter eleverna arbeta med den tyska grammatiken. Temahäftena\nFörsta häftet heter Toi, toi, toi für dein Deutsch och är tänkt för nybörjare i år 6. Häftet innehåller många roliga övningar och knep och knåp och är avsett för förbrukning. Temahäfterna Tiere och Sport kan användas redan i år 6 och i år 7. Övriga häften är tänkta från år 8 och uppåt. Alla åtta temahäften följer upp ämnen från elevboken, men kan också användas som komplement till andra läromedel. Inspelningar\nAlla texter, hörövningar och de viktigaste orden och fraserna finns inspelade på cd.

Jämför alltid när du köper kursböcker

Ej tillgänglig på CDON

Ej tillgänglig på AdLibris

Ej tillgänglig på Bokus

Ej tillgänglig på BookOutlet.se

Begagnad från 119krBegagnad på BegagnadesSkolböcker.se

Köp Mahlzeit 2 Elevbok Begagnad

Så här fungerar BegagnadeSkolböcker.se

Kontakta annonsören

Fyll i formuläret till annonsören genom att klicka på annonsen ovan

Kom överens om frakt

Skriv dina funderingar, men framförallt fråga om frakt. Du får svar direkt till din epost!

Betala vid affär

När allt känns bra, och du mottagit din beställning- så kommer ni överens om betalning.