Användaravtal

INFORMATION PÅ DENNA WEBBPLATS OCH PROGRAMVARA SKAPAT AV METOPIA.SE LEVERERAS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE INTRÅNG.VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG INTE GÄLLER FÖR DIG.Information på denna webbplats och programvara som skapats av metopia.se kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Informationen kan ändras eller uppdateras utan förvarning. Metopia.se kan också göra förbättringar, ändringar och / eller deletioner i de produkter och / eller program som beskrivs i denna information när som helst utan förvarning.


BegagnadeSkolböcker.se eller dess skapare vill inte ta emot konfidentiell eller patentskyddad information från dig via vår webbplats.Observera att all information eller material som skickas till BegagnadeSkolböcker.se betraktas som EJ vara konfidentiella, men kommer att bli föremål för vår sekretesspolicy. Genom att skicka information eller material till BegagnadeSkolböcker.se ger du BegagnadeSkolböcker.se och skaparna en obegränsad, oåterkallelig licens att använda, reproducera, visa, utföra, modifiera, överföra och distribuera materialet eller informationen och du samtycker också till att BegagnadeSkolböcker.se och Tillverkarna är fri att använda alla idéer, koncept, know-how eller tekniker som du skickar in till oss.


BegagnadeSkolböcker.se gör inga som helst utfästelser om andra webbplatser som kan nås via denna. När du går till en
icke- BegagnadeSkolböcker.se webbplats, vänligen förstå att den är oberoende av BegagnadeSkolböcker.se och att BegagnadeSkolböcker.se eller dess skapare har ingen kontroll över innehållet på den webbplatsen. Dessutom innebär en länk till en icke- BegagnadeSkolböcker.se webbplats inte att BegagnadeSkolböcker.se eller dess skapare eller godtar något ansvar för innehållet eller användningen av sådana webbplatser. Det är upp till dig att vidta försiktighetsåtgärder för att säkerställa att det du väljer att använda är fritt från sådant som virus, maskar, trojanska hästar och annat av destruktiv karaktär.UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR BegagnadeSkolböcker.se ELLER DESS SKAPARE ANSVARIGA FÖR NÅGON PART, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER ANDRA SKADOR FÖR ALL ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON ANNAN LÄNKAD WEBBPLATS, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORAD VINST, DRIFTAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANNAN DATA I INFORMATION ELLER ANNAT, ÄVEN OM VI UTTRYCKLIGEN UPPMÄRKSAMMATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.


← Tillbaka till startsidan