Företagsekonomi 100 - övningsbok
Bevaka denna bok

Företagsekonomi 100 - övningsbok

Av: Skärvad, Per-Hugo

ISBN: 9789147115068

Företagsekonomi 100 är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som presenterar företagsekonomins kärna. Boken ger en heltäckande introduktion i det företagsekonomiska ämnesområdet och presenterar företagsekonomins delar och sammanhang.\nLäs mer\nDe pedagogiska idéer som vi utgått från när vi skrivit boken är främst \n- att innehållet koncentreras till den företagsekonomiska kärnan,\n- att vi vill framställa innehållet på ett sätt som passar studerande vid universitet, högskolor och annan vuxenutbildning, t.ex. företagsintern utbildning,\n- att vi eftersträvar närhet till den empiriska verkligheten, dvs moderna sätt att tänka kring, analysera och fatta beslut i syfte att påverka ekonomin i företag,\n- att vi vill kombinera teori och praktik genom att koppla ihop principiella resonemang med praktisk problemlösning.\nFöretagsekonomi 100 lämpar sig både för den som i första hand vill skaffa sig grundläggande kunskaper i företagsekonomi och för den som vill ha en stabil plattform som utgångspunkt för fördjupade studier i ämnet.\nÖvningsboken följer faktabokens indelning. Den innehåller ett stort antal uppgifter av varierande typ: instuderingsfrågor, diskussionsuppgifter, räkneuppgifter/tillämpningsuppgifter och uppgifter som integrerar teori och praktik. \nLösningar innehåller utförliga lösningsförslag till tillämpningsuppgifterna i övningsboken.\nOm författarna\nPer-Hugo Skärvad är docent i företagsekonomi, verksam vid Institutet för ekonomisk forskning inom Lunds universitet samt inom BSI & Partners. Jan Olsson har varit universitetslektor vid Linköpings universitet. Under senare år har han varvat undervisning med u-landsuppdrag för SIDA.

Ny

Vi kunde inte hitta priset på vad denna bok kostar ny