Sociologiska perspektiv
Bevaka denna bok

Sociologiska perspektiv

Av: Oskar Engdahl, Bengt Larsson

ISBN: 9789144034621

Teorier och begrepp är viktiga inom all vetenskap, men speciellt viktigt är det inom en samhällsvetenskap som sociologin. I Sociologiska perspektiv ges en heltäckande introduktion i allmänsociologiska teorier och begrepp. Boken är tematiskt upplagd, och tar med läsaren på en vandring från samhällets små skeenden till dess stora och övergripande sammanhang från enskilda individers handlingar till samhällsföreteelser av global utbredning.I boken behandlas inledningsvis frågan om vad samhällsteori är och därefter redogör författarna för olika teoretiska perspektiv på ett och samma samhällsteoretiska problemområde. Bokens olika delar behandlar:aktörer och handling interaktion organisering av samhandling samhällets skiktning modernitet och globaliseringSociologiska perspektiv är lämplig för introduktionskurser i sociologi eller samhällsteori, men kan även användas för en översiktlig orientering på fördjupande teorimoment.Oskar Engdahl och Bengt Larsson har skrivit en alldeles utmärkt bok, i vilken läsaren introduceras till modern och klassisk sociologisk teori på ett mycket pedagogiskt och intresseväckande sätt. Sociologiska perspektiv har alla förutsättningar att bli en mindre klassiker i sin genre. Rekommenderas varmt!Richard Swedberg, Professor i sociologi vid Cornell University, USA

Ny

Vi kunde inte hitta priset på vad denna bok kostar ny